Nasdaq 100 vs VXN Relative to its 50-Day Moving Average (VXN R50)

Nasdaq 100 vs VXN Relative to its 50-Day Moving Average (VXN R50)
Stock Index:    Indicator: Indicator Smooth.:  Range:  Theme: 
vs