NZSE 50 VS NZSE Relative to its 5-Day Moving Average (NZSE R5)

Ξ
NZSE 50 vs NZSE Relative to its 5-Day Moving Average (NZSE R5)
Select a Stock Index:  VS Indicator:   Indicator Smoothing:  Range:  Theme: